Soutěže

Hlasujte a udělte Filmové ceny Červeného koberce 2011


 Udělte Filmové ceny Červeného koberce vašim favoritům a vyhrajte filmovou cenu.

 

Už je to tady. Historicky první ročník Filmových cen Červeného koberce je zahájen. V předchozím týdnu jsme postupně nominovali adepty, kteří se budou ucházet o vaši přízeň v kategoriích Plakát, Trailer, 3D film, Český film a Film. Hlasovat pro vašeho oblíbence můžete prostřednictvím formuláře umístěného níže.

Nominovaní adepti jsou seřazeni dle abecedy a vašim úkolem je vybrat vždy tři v dané kategorii na první místo (3 body), druhé místo (2 body) a třetí místo (1 bod). Poté vyplníte několik informací o vás, abychom věděli, jak vás v případě výhry kontaktovat.

A jak budeme soutěžit? Pro každou kategorii z těch z vás, kteří dali alespoň jeden bod vítěznému snímku v dané kategorii, vylosujeme výherce, kterého odměníme filmem na DVD. Celkem tedy odměníme pět hlasujících. Výhrou bude DVD film 2012. Pro jednoho z vás ovšem máme nachystanou speciální cenu. Ze všech platných hlasování totiž vylosujeme jednoho výherce Blu-ray přehrávače. To už stojí zato poslat hlas svým filmovým favoritům!

Hlasování:

Od 25.12.2011 do 31.1.2012

Výhry:

1 x Blu-ray přehrávač LG BD650 s přehráváním z USB

5 x DVD film 2012

 

Nominace:

Film roku 2011   Český film roku 2011   3D Film roku 2011   Trailer roku 2011   Plakát roku 2011 

 

Anketa Filmové ceny Červeného kobere za rok 2011:

[Hlasování bylo ukončeno]

 


Pravidla ankety a soutěže o ceny:

1 . Soutěž probíhá v období od 25.12.2011 do 31.1.2012 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz. Výsledky hlasování budou zveřejněny během měsíce února.

2. Čtenáři hlasují pro tři filmy kdy určují film na 1., 2. a 3. místě. Každému filmu bude přiřazen následující počet bodů – první místo 3 body, druhé místo 2 body, třetí místo 1 bod, filmy pro které se nehlasovalo 0 bodů. Pořadí filmů v dané kategorii urči celkový součet bodů z došlých hlasování.

3. Každý uživatel se může zúčastnit hlasování i soutěže o hodnotné ceny pouze jednou. Jako platné bude počítáno vždy pouze první příchozí hlasování.  Za platné hlasování je považováno takové, které dá alespoň jeden bod některému filmu v jedné z kategorii. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech platných hlasování bude za každou kategorii vylosován výherce, který dal alespoň jeden bod filmu, který vyhraje celkové hlasování v losované kategorii. Celkem bude tedy vylosováno pět cen v podobě DVD filmu. Ze všech došlých platných hlasování bude potom vylosován vítěz hlavní ceny. V rámci fair play může jeden soutěžící vyhrat pouze jedno dvd s filmem, je však i nadále v soutěži o hlavní cenu.

5. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely internetových stránek www.cervenykoberec.cz (např. zasílání novinek na e-mail).

6. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

7. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého hlasování přišlo. Ke kontaktu dojde nejpozději do 14 dnů od zjištění výherce (zveřejnění výsledků hlasování). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí výherce nárok na výhru. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo osobním převzetí. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

 9. Odesláním hlasování Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaný hlasovací formulář ve správném tvaru či nikoliv.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25.12.2011

 


Napsat komentář