Soutěž s Filmovou filharmonií o dvě vstupenky na koncert FANTASY

Nejoblíbenější tematický program filmové hudby je zpět.

Sezóna 2023/2024 Filmové filharmonie pokračuje. První koncert roku 2024 bude výjimečný, protože organizátoři zvou na nejoblíbenější tematický program, a to FANTASY. Melodie ze snímků jako jsou Letopisy Narnie, Avatar, Harry Potter 3, Nekonečný příběh či Pán prstenů: Společenstvo prstenu zazní během posledního únorového víkendu hned třikrát.

Do říše fantasie nás v sobotu 24. února a v neděli 25. února vezme dirigent Ondřej Vrabec. Několik posledních vstupenek na odpolední koncert FANTASY je k dostání na webu Filmharmonie. Ve spolupráci s Filmovou filharmonií jsme pro vás připravili soutěž o dvě vstupenky na neděli 25. února 2024 od 15:00 hodin.

Výherce získá:

 • dvě vstupenky na koncert Filmové filharmonie s názvem FANTASY v neděli 25. února 2024 od 15:00 v Praze (Rudolfinum, Dvořákova síň)

Kdo bude koncert Filmové filharmonie s názvem FANTASY dirigovat?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 6. 2. 2024 do 13. 2. 2024. Kdybyste si nevěděli rady, podívejte se na stránky Filmharmonie.

Soutěžní formulář:

Informace o koncertu FANTASY

Kdy: 24. 2. 2024 | 19:30 a 25. 2. 2024 | 15:00 a 19:30

Kde: Rudolfinum, Dvořákova síň, Alšovo nábřeží 12, Praha 1

​Dirigent: Ondřej Vrabec

Program koncertu:

 • Mumie, The Imhotep, Tuareg Attack, Jerry Goldsmith
 • Faunův labyrint, Concert Suite, Javier Navarrete
 • Nekonečný příběh, Concert Suite, Klaus Doldinger
 • Harry Potter 3, Bridge to the Past, Double Trouble, Buckbeak’s Flight, John Williams
 • Barbar Conan, Anvil of Crom, Riddle of Steel & Riders of Doom, Basil Poledouris
 • Jak vycvičit draka 2, Dragon Racing, Flying with Mother, John Powell
 • Dračí srdce, To the Stars, Randy Edelman
 • Letopisy Narnie, Only the Beginning of the Adventure, The Battle, Harry Gregson-Williams
 • Pán prstenů: Společenstvo prstenu, Symphonic Suite, Howard Shore
 • Avatar, Concert Suite, James Horner

Pravidla soutěže s Filmovou filharmonií:

1. Soutěž probíhá v období od 6. 2. 2024 do 13. 2. 2024 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí bude po ukončení soutěže vylosován 1 výherce. Výhry do soutěže věnovala Filmová filharmonie, z. s..

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě nebo e-mailem. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 6. 2. 2022

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací