Rozhovor se Zuzanou Dražilovou o projektu Okna do světa – workshopech pro děti z dětských domovů

Kdy a proč Okna do světa vznikla?

Již za pár dnů se budeme moci seznámit s filmovou tvorbou kluků a holek z dětských domovů, a to díky projektu Okna do světa, za kterým stojí filmová producentka, pedagožka a zakladatelka několika neziskových organizací Zuzana Dražilová. Pokud vás zajímá, proč Okna do světa vznikla, co je na organizaci nejtěžší a jaké má projekt mezinárodní úspěchy, začtěte se do rozhovoru s jeho zakladatelkou. Zuzana Dražilová přiblížila i zapojené lektory a jejich práci.

Červený koberec: Kdy a proč vznikla prvotní myšlenka vytvořit projekt Okna do světa?

Zuzana Dražilová: V roce 2018 mě napadlo začít realizovat filmové workshopy pro děti z dětských domů. Bylo mi jasné, že příležitost dozvědět se více o tom, jak vznikají filmy, tyto děti asi nemají. V současné době existuje na území České republiky již mnoho filmových a animačních workshopů a dalších aktivit v oblasti tzv. audiovizuální výchovy, jejichž účastnické poplatky jsou většinou vyšší… A dětské domovy většinou nemají možnost svým chovancům takové aktivity platit. Proto jsem zažádala Ministerstvo kultury o první grant a zrealizovala sérii prvních celovíkendových dílen se dvěma skvělými a lektorsky zkušenými profesionály Terezou Reichovou a Vláďou Turnerem v Dětském domově Dlažkovice. Měli jsme štěstí, že skupina dětí byla moc fajn a vznikl zde hudební klip, protože jeden z chlapců rapoval, a zajímavý krátký experimentální film, který jsme následně promítali na prvním ročníku našeho mezinárodního festivalu A-FilmTeens v pražském kině Světozor a získal zde Cenu diváků.

Červený koberec: Jak dlouho trvala realizace a co bylo nejtěžší?

Zuzana Dražilová: Realizace posledního 5. ročníku trvala od září 2023 do května 2024. Ale někdy byly mezi jednotlivými workshopy v konkrétním místě i třeba třítýdenní až měsíční pauzy. Záleželo na tom, jak se časově sladí možnosti dětí z dětského domova a možnosti lektorů. Snad nejtěžší bylo udržet prvotní zájem a nadšení dětí po celou dobu průběhu workshopů. Ve dvou skupinách dětí bylo někdy napětí – děti se ve skupině rozhádaly – a tak jsme si mysleli, že dva filmy (z celkem jedenácti) třeba vůbec nedokončíme… Těžké je také dohodnout se s dětmi na tématu, protože vždy chtějí točit především thrillery a horory :)

Červený koberec: Co je cílem projektu Okna do světa a pro koho je určen?

Zuzana Dražilová: Chci přinést dětem z dětských domovů do jejich životů jinou dimenzi. „Otevřít jim okna“ – filmová a ostatní, kterými mohou nahlédnout do jiného světa… V projektu vidím velký smysl, dává mi chuť do života. Zprostředkovávám dětem s minimem příležitostí něco, co by si asi nikdy nezkusily, nikdy by nedělaly… Nechci z nich vychovávat filmaře – těch je v naší republice hodně.

Ráda bych těmto dětem pomohla najít nebo upevnit pocit vlastní hodnoty, zdravého sebevědomí, důstojnosti. Vznik jejich vlastního filmu jim může pomoci nastartovat zlepšení vztahu k sobě samým, uvědomit si ho. Anebo nad ním mohou začít přemýšlet. Filmové workshopy mají mimo jiné sloužit jako terapie.

„Okna do jiného světa“ bych ráda otevřela i lektorům, vychovatelům, a divákům…

(Zuzana Dražilová (druhá zleva) po obdržení ceny pro autorku Marii Klowersovou (uprostřed) na festivalu NEXT v Dánsku za nejlepší mezinárodní film, foto archiv Zuzana Dražilová)

Červený koberec: Kolik dětí/dětských domovů se do letošního posledního ročníku zapojilo?

Zuzana Dražilová: Celkem čtyři dětské domovy a v jednom z nich – Nové Vsi u Chotěboře – pracovaly nezávisle na sobě dvě věkově různé skupiny dětí. Dětí bylo celkem 53.

Červený koberec: Jak se mohou dětské domovy do akce přihlásit?

Zuzana Dražilová: My oslovujeme vytipované dětské domovy, u kterých se nám zdá, že mají méně příležitostí volnočasových uměleckých aktivit. Většinou jde o domovy ve větší vzdálenosti od Prahy, často poblíž hranic. Pokud se nám sám přihlásí nějaký dětský domov, který se o projektu dozví (třeba na e-mail: info@afilmteensfest.com), jistě ho neodmítneme…

Červený koberec: V rámci projektu Okna do světa čeká na kluky a holky řada workshopů a animačních dílen. Kdo jsou jejich lektoři a jak je práce s dětmi baví?

Zuzana Dražilová: Animační dílny pro menší děti v Dětském domově Nová Ves u Chotěboře vedly úžasné lektorky Katka Knappová a Martina Turková z pražské skupiny „Aniděti“. Obě jsou zkušené profesionálky, Kateřina pracovala v České televizi jako režisérka dokumentů, na FAMU vystudovala fotografii. Pomáhá jim Elektra, šikovná sedmnáctiletá dcera Káti. Aniděti produkují s dětmi na svých dílnách velké množství animovaných filmečků i dokumentů, za zmínku stojí například „Demokracie dětskýma očima“, „Medvídku, vypravuj“ s pamětnicí Holocaustu Doris Grozdanovičovou, „Viktoria“ nebo „Ma bisteren“ o romském aktivistovi Čeňkovi Růžičkovi. I když se to nezdá, naučit animovat skupinu osmi dětí do jedenácti let, které často mívají poruchy pozornosti, je někdy docela náročné. A tyto dvě lektorky zvládají takový úkol skvěle!

Lektory skupinky starších filmařů ve stejném domově jsou dokumentaristé Tomáš Hlaváček a Hanka Muchová, absolventi FAMU. Tomáš je nezávislý dokumentarista, který se zabývá kritickým zachycením současných politicko-sociálních témat. Natočil celovečerní dokumenty „Když máš práci, máš všechno“ o slovenských Romech a „Stadion“ o fanoušcích, kteří se rozhodli opravit stadion vlastníma rukama. Věnuje se tvorbě pro ČT. Hana po studiu na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy absolvovala Katedru scenáristiky a Centrum audiovizuálních studií FAMU. Životem plnoletých dětí z dětských domovů se zabývala ve svém celovečerním dokumentu „Sbohem děcáku“, který byl promítán v kinech. 

Dílny pro početně silnou skupinu dětí v Lipové u Šluknova vedli další absolventi FAMU, dokumentaristé Karolína Peroutková, Honza Šolc, kameraman Jan Šípek a střihačka Ivona Malá. Karolína je zkušený pedagog filmové tvorby na ZUŠ v Mníšku pod Brdy, kde bydlí a vychovává dvě dcery. Režírovala například film „Volání divočiny“, který byl Nejlepším studentským filmem na „Finále Plzeň“. Honza Šípek byl kameramanem filmů jako např. „Rozárka a kuchařky bez domova“ Teodory Remundové, anebo seriálu ČT „Novinářky“. Také učí na FAMU. Ilona pracovala jako střihačka například na dokumentech „Planeta Česko“ Mariána Poláka, „Svět podle termitů“ a „Planeta Praha“ Jana Hoška, které byly oceněny na mezinárodních festivalech. Honza Šolc režíroval například dokument „Lidská těla a jejich přátelé“ a pracoval na seriálu „Lockwood: Konečný krizový štáb“.

Malou skupinu šesti teenagerů z Potštejna měli na starosti studenti FAMU – dokumentaristka Adéla Kaiserová a Samuel Urbančík. Oba jsou ve třetím ročníku na FAMU. Dosud pracovali hlavně na svých studentských filmech, Sam natočil krátké filmy jako „Ploužák v kotli“, „Trip“ a „Praha, Odesa“ a Adéla „Příliš staří na lásku“, „Živa“, „Místní hlášení“.     

Animačních dílen pro menší děti v Duchově se ujali zkušení animátoři Míša Tyllerová a Václav Krejčí. Míša vystudovala animaci na FAMU, jako vedoucí animátorka se zasadila o úspěch celovečerního animovaného filmu „Moje slunce Mad“. Dalšími známými projekty, pod kterými je podepsána, jsou např. „Modrý tygr“, „Lichožrouti“ a „Velké dobrodružství Čtyřlístku“. Václav vystudoval Katedru filmové a televizní grafiky na UMPRUM, a mimo jiné byl výtvarníkem krátkého animovaného filmu „Chůze a běhy“ režiséra Víta Pancíře a animátorem na filmu „Moje slunce Mad“.

I když většina našich lektorů již má nějaké pedagogické zkušenosti, často mi říkají, že je spolupráce s dětmi z dětských domovů překvapila, že má jiná pravidla. Je pravdou, že někdy je práce s těmito dětmi z hlediska soustředěnosti, velkého temperamentu a opadávání zájmu po prvotním nadšení složitější…

Červený koberec: Okna do světa slaví i mezinárodní úspěchy. Můžete prozradit jaké?

Zuzana Dražilová: Ano, v loňském roce jsme se dočkali mezinárodního úspěchu dokument „Naše sny“, který vznikl v Dětském domově Duchcov. Získal Cenu v kategorii „Workshop Films“ („Filmy z workshopů“) mezinárodní organizace YCN – Youth Cinema Network (v překladu Síť mládežnického kina), která existuje 12 let a jsou v ní sdruženy mezinárodní festivaly organizace zabývající se audiovizuální výchovou dětí a mládeže z celého světa. YCN uděluje každým rokem filmům z celého světa pouze čtyři ceny v různých kategoriích. Nejprve se film dostal do užších nominací tří filmů a následně mu porotci ze všech mezinárodních mládežnických festivalů dali svůj hlas. Všichni jsme to považovali za obrovský úspěch. Lektory tohoto filmu byli dokumentaristé Veronika Korčáková a Karel Čtveráček. Škoda jen, že si děti nemohly jet spolu se svou vynikající ředitelkou pro cenu, která se předávala na festivalu v Hannoveru „Up and Coming“ na konci listopadu 2023.      

Červený koberec: Diváci se mohou s dětskou tvorbou seznámit během přehlídky v Městské knihovně v Praze. Kdy a na co všechno se mohou návštěvníci těšit?

Zuzana Dražilová: 8. června od 14 hodin se koná dvouhodinová projekce filmů, na které chceme prezentovat ty filmy, které se dětem v posledním období nejvíce povedly. Jistě si zde také chceme s dětmi o vzniku filmů povídat.

Promítneme výborný animovaný ekothriller „Ronaldova pouť do středu Země“ a film o vzniku tohoto filmu, který je velmi zajímavý, protože umožní divákům nahlédnout nejen do procesu vzniku filmu, ale i do prostředí dětí v domově v Nové Vsi u Chotěboře. Na jejich vzniku se podílely výjimečné lektorky ze skupiny „Aniděti“. Dále ukážeme skoro půlhodinový hraný film starších dětí „Šance“ na téma šikany, také z Nové Vsi, jejichž lektory byli Tomáš Hlaváček a Hanka Muchová.  Dalšími filmy budou hrané snímky „Velký skok“ a „Prozkoumávačka“, a také experimentální ekoreportáž „Vlk“ o vlcích z místních lesů, které vznikly v Lipové u Šluknova pod vedením Karolíny Peroutkové a Honzy Šolce. Z Duchcova promítneme nedávno vzniklý animáček „Džungálci“ a na konec již zmíněný mezinárodně oceněný dokument „Naše sny“.

Červený koberec: Letošními ambasadory jsou herci Antonie Formanová a Oskar Hes. Potkají se s nimi návštěvníci v Městské knihovně?

Zuzana Dražilová: Nepotkají. Je nám to líto, ale Tonička má ten den generálku a Oskar točí. Ale oba jistě budou držet dětem palce a přát jim, ať diváky jejich filmy zaujmou a chytí za srdce. Těší mě, že se ambasadory projektu stali právě tito dva velmi sympatičtí a talentovaní herci.  

Červený koberec: Můžete prozradit, jaké plány máte s Okny do světa do dalších let?

Zuzana Dražilová: Jde mi o to, abychom spolupracovali s novými dětskými domovy. Také jsou domovy, které chtějí v již navázané spolupráci pokračovat, a to mě těší. Vzniklé filmy budeme promítat na našem mezinárodním A-FilmTeens festivalu audiovizuální tvorby dětí a mládeže ve věku 6-20 let, který se bude konat v únoru a březnu 2025.  Také bychom rádi spolupracovali s kolegy ze zahraničí, kteří dělají podobné projekty ve svých zemích, ale velkým problémem je jazyková bariéra mezi dětmi, které nemluví cizími jazyky. 

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací