Soutěž o 2 vstupenky na akci Neznámý Ingmar Bergman: Trespassing Bergman s Hynkem Pallasem

souteze_cerveny_koberec_banner Kdo se vydá do kina na projekci Trespassing Bergman a diskuzi s režisérem Hynkem Pallasem?

 
 
 Při příležitosti 100. výročí Bergmanova narození se Skandinávský dům zapojil do celorepublikových oslav bergmanovského jubilea akcí Neznámý Ingmar Bergman v Brně a Praze. V rámci minifestivalu proběhne 6. června 2018 v kině Atlas projekce oceňovaného dokumentu Trespassing Bergman s následnou diskuzí s režisérem Hynkem Pallasem, filmovým kritikem a novinářem českého původu žijícím ve Švédsku. Při této příležitosti jsme pro vás ve spolupráci se Skandinávským domem připravili soutěž o dvě vstupenky na Neznámý Ingmar Bergman: Trespassing Bergman s Hynkem Pallasem v kině Atlas.

Výherce získá:

– dvě vstupenky na akci Neznámý Ingmar Bergman: Trespassing Bergman s Hynkem Pallasem (promítání dokumentu Trespassing Bergman s besedou), která se odehraje 6. června 2018 v Praze v kině Atlas

Soutěžní otázka zní:

„Při jaké příležitosti je pořádaná akce Neznámý Ingmar Bergman?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 30. 5. 2018 do 3. 6. 2018. Pokud si nevíte rady, prozkoumejte článek Neznámý Ingmar Bergman.

Soutěžní formulář:

Pravidla soutěže Neznámý Ingmar Bergman:

1. Soutěž probíhá v období od 30. 5. 2018 do 3. 6. 2018 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnoval Skandinávský dům.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výherce souhlasí s předáním osobních údajů Skandinávskému domu.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 30. 5. 2018

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací