Soutěž o tři šokující knihy Mysterium tremendum

souteze_cerveny_koberec_bannerZařaďte si do své knihovničky český thriller, jehož autor šel doslova s kůží na trh.

V létě roku 2015 se na pultech knihkupectví zjevila kniha, která je opředena tajemstvím a temnou aurou. Mysterium tremendum není pro slabé povahy. Nejen příběh točící se kolem mladého umělce, autonehody a odhalení nejtemnějších koutů lidské duše, ale i samotná kniha budí v široké veřejnosti hrůzu a zděšení. Originální kniha je totiž vázaná v lidské kůži, kterou si autor Sebastian Rainer vlastnoručně odřezal ze svých zad a boků. Pokud máte pro strach uděláno a chcete mít kopii tohoto unikátního díla ve své knihovničce, zapojte se do soutěže o tři výtisky Mysterium tremendum, které do hry věnovalo nakladatelství Panteon.

Každý ze tří výherců získá knihu Mysterium tremendum:

  • – Autor: Sebastian Rainer
  • – Datum vydání: 1.6.2015
  • – Počet stran: 260
  • – Rozměr: 134×210
  • – Vazba: pevná
  • – Doporučená cena: 299 Kč

mysterium_tremendum_bl_soutez_kniha

Soutěžní otázka zní:

„Čím je originál knihy Mysterium tremendum výjimečný?

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 7. 9. do 13. 9. 2015.

Soutěžní formulář:

[Soutěž ukončena]

Anotace knihy Mysterium tremendum:Mysterium_tremendum

Román, který svým zpracováním nemá obdoby

Absolutní odhalení nejtemnějších koutů lidské duše
Inspirace a posedlost Tizianovým obrazem Apollón a Marsyás
Neuvěřitelný přerod muže v bytost posedlou svým dílem
Emoční zážitek z tajemství zvaného mysterium tremendum
Rázný a hrůzný počin životem zkoušeného muže

Příběh se odehrává v 70. letech v Beskydech. Mladý výtvarník způsobí autonehodu, která ničivě dopadá na obyvatele vesnice i umělcovu psychiku.


Pravidla soutěže o ceny s knihou Mysterium tremendum:

1. Soutěž probíhá v období od 7. 9. 2015 do 13. 9. 2015 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním správných odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnovalo nakladatelství Panteon s.r.o..

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 14 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 40-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely internetových stránek www.cervenykoberec.cz (např. zasílání obchodních sdělení na e-mail).

10. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

11. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 7. 9. 2015

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací