Černobílá soutěž o tři kusy Cibulkova kalendáře pro pamětníky 2017

souteze_cerveny_koberec_banner

Postavte si na pracovní stůl Cibulkův kalendář pro pamětníky.

Styl, noblesa a kavalírství, to je vlastní nejen hrdinům z filmů pro pamětníky, ale i moderátorovi a publicistovi Alešovi Cibulkovi. Není proto překvapení, že jím sestavený kalendář vychází již devátým rokem. Na stránkách stolního Cibulkova kalendáře pro pamětníky 2017 se budeme moci seznámit s filmovými hvězdami první poloviny minulého století, jako je Vlasta Burian, Svatopluk Beneš, Ljuba Hermanová, Zita Kabátová, Nataša Gollová či Raoul Schránil. Pokud si chcete i vy zaznamenávat každodenní povinnosti a úkoly do historií protknutého kalendáře, zapojte se do naší nejnovější soutěže. Tři z vás vyhrají Cibulkův kalendář pro pamětníky 2017. Ceny do soutěže věnovala společnost Albatros Media a.s..

Každý ze tří výherců získá Cibulkův kalendář pro pamětníky 2017:

Soutěžní otázka zní:

„Kdo se stal kmotrou Cibulkova kalendáře pro pamětníky 2017?“

 

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 8. 12. 2016 do 14. 12. 2016.

 

Pokud si nevíte rady, začtěte se do článku o slavnostním křtu kalendáře.

Soutěžní formulář:

[Soutěž ukončena]

Cibulkův kalendář pro pamětníky 2017:cibulkuv_kalendar_pro_pametniky_2017_obr

Už podeváté ve hvězdné záři herců a hereček první poloviny minulého století

Obdivujete Adinu Mandlovou, Lídu Baarovou, Natašu Gollovou či Danu Medřickou? Líbí se vám Oldřich Nový, Karel Höger nebo Svatopluk Beneš?

Pak je tady pro vás již podeváté Cibulkův kalendář pro pamětníky 2017! Nejde o obyčejný stolní kalendář, ale o čtivou literaturu faktu. Každý den máte dokonalý přehled o narození či úmrtí slavných filmových hvězd 30. a 40. let minulého století, o premiérách nejslavnějších pamětnických filmů a každý týden vás čeká unikátní fotografie doplněná poutavým textem. Máte tak šanci dozvědět se informace, které dosud nebyly nikdy zveřejněny.

Autor: Aleš Cibulka

 

Pravidla soutěže o Cibulkův kalendář pro pamětníky 2017:

1. Soutěž probíhá v období od 8. 12. 2016 do 14. 12. 2016 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním správných odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnovala společnost Albatros Media a.s.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro marketingové účely internetových stránek www.cervenykoberec.cz (např. zasílání obchodních sdělení na e-mail).

10. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

11. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 8. 12. 2016

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací