Pravidla SMS Soutěží

 Pravidla SMS soutěží na Červeném koberci

1. Soutěže o ceny probíhají na území České republiky a jsou provozovány na internetovém serveru www.cervenykoberec.cz (dále jen „Server“). Pořadatelem (provozovatelem) je Eliška Bartlová, sídlo Kubešova 6, 612 00 Brno, IČ: 88153827, (dále jen „Provozovatel)“. Technickou službu zajišťuje Airtoy a.s, reklamace@airtoy.cz, infolinka 602 777 555 (po-pá 09:00 – 17:00).

2. Účastnit této soutěže se může každý občan starší 18-ti let (dále jen „Účastník“), který zašle na danou výhru předloženou pořadatelem textovou zprávu prostřednictvím SMS na určené telefonní číslo v předem stanoveném tvaru, který je uveden u každé konkrétní sms soutěže. Počet odeslaných SMS zpráv z jednoho čísla není omezen. Z účasti je vyloučen provozovatel a osoby provozovatele blízké.

3. Soutěž začíná vždy jejím zveřejněním na Serveru. Konec platnosti je uveden vždy u konkrétní soutěže. Cena jedné SMS zprávy je vždy čitelně uvedená u každé soutěže. SMS zprávy lze posílat pouze z mobilního telefonu. SMS zaslané jakýmkoliv jiným způsobem, nebudou zařazeny do soutěže.

4. Výhercem v soutěží se stává ten, který nejpřesněji odpoví na soutěžní otázku. Sejde-li se více stejných odpovědí, výherní se stává SMS, která dorazila jako první se správnou odpovědí. Pořadí každé soutěžní SMS zprávy jednoznačně určuje datum a čas přijetí této SMS zprávy do systému. Podmínky určující výherce se mohou lišit u konkrétních soutěží. Určující jsou vždy podmínky uvedené přímo u jednotlivých soutěží.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován telefonicky či prostřednictvím SMS zprávy na mobilní telefonní číslo, ze kterého příslušná SMS zpráva přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 14 dní od zjištění výherce. Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od ukončení soutěže, ztrácí výherce nárok na výhru. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce.

7. Provozovatel není odpovědný za funkčnost sítí mobilních operátorů nebo jiných komunikačních zařízení, poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo osobním převzetí. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

8. Účastí v soutěži každý účastník potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, které vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Odesláním SMS zprávy Účastník poskytujete souhlas ke zpracování všech osobních údajů, které upravuje zákon o ochraně osobních údajů v platném znění. Zároveň souhlasí s uvedením svého jména, příjmení a města bydliště v případě výhry na Serveru.

9. Odesláním SMS zprávy v soutěži Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je odeslaná SMS zpráva ve správném tvaru či nikoliv.

10. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 29.10.2011

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací