Soutěž o vstupenky na Severskou filmovou zimu 2019 v Praze

souteze_cerveny_koberec_banner Kdo se vydá na film v rámci festivalu Severská filmová zima?


Venku mrzne až praští, což je ideální čas na to, zajít si do kina. Severský filmový klub zve na tematickou akci, a to filmovou přehlídku Severská filmová zima, která od 14. do 19. 2. 2019 probíhá v pražském kině Lucerna. Poté SFZ vyrazí do regionů. Akce odstartuje českou premiéru komedie Heavy Trip. Při této příležitosti jsme pro vás připravili soutěž o lístky do kina. Každý ze dvou výherců získá dvě vstupenky na film dle vlastního výběru v rámci festivalu Severská filmová zima v Praze v kině Lucerna ve velkém sále.

Výherce získá:

– dvě vstupenky na film dle vlastního výběru v rámci festivalu Severská filmová zima v Praze v kině Lucerna ve velkém sále od 14. do 19. 2. 2019

Soutěžní otázka zní:

„Během slavnostního zahájení filmové přehlídky Severská filmová zima 2019 budeme moci zhlédnout českou premiéru Heavy Trip. Jaký filmový žánr nám snímek nabídne?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 5. 2. 2019 do 11. 2. 2019. Pokud si nevíte rady, prozkoumejte článek věnovaný Severské filmové zimě 2019.

Soutěžní formulář:

Pravidla soutěže o ceny s festivalem Severská filmová zima:

1. Soutěž probíhá v období od 5. 2. 2019 do 11. 2. 2019 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 2 výherci. Výhry do soutěže věnoval Severský filmový klub.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 5. 2. 2019

 

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací