Bubínky trhající soutěž o 3 CD Enter The G.A.R.S. od Tokhiho

souteze_cerveny_koberec_bannerZaposlouchejte se do deseti nabušených skladeb a třech bonusů.
 
 
Přední perkusionista Tokhi představil svůj nový projekt Royal Squad, který vytvořil spolu se svojí kapelou Groove Army.  Jedná se o unikátní hudební a audiovizuální show, která přesahuje několik hudebních žánrů. Tokhi navíc nenechal nic náhodě a rozhodl se hned na startu projektu natočit i hudební cédéčko s názvem Enter The G.A.R.S. (Grove Army Royal Squad). Abyste se i vy mohli zaposlouchat do deseti nabušených skladeb a třech bonusů, přinášíme vám ve spolupráci s Tokhim soutěž o tři nadupaná CD. Pokud cédéčko nevyhrajete nebo vás zaujme natolik, že si budete chtít Tokhiho poslechnout na živo, budete mít možnost již tento podzim, protože na říjen je naplánovaný koncert.

Každý ze tři výherců získá CD – Enter The G.A.R.S.

Soutěžní otázka zní:

„Kolikátá v pořadí je písnička Enter the G.A.R.S. na CD Enter The G.A.R.S. od Tokhiho? „

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 23. 5. 2018 do 29. 5. 2018.

Popis CD – Enter The G.A.R.S.:

1. Intro
2. Enter The G.A.R.S.
3. Brooklyn
4. Mozambique Rain
5. Sun In The Sky
6. Cinco / Ocho
7. Roots
8. Cascara
9. DrumCore BatuCada
10. Outro

Bonus
DrumCore Batucada RAW
Cinco / Ocho RAW
Brooklyn RAW

 

Soutěžní formulář:

Pravidla soutěže o ceny CD – Enter The G.A.R.S.:

1. Soutěž probíhá v období od 23. 5. 2018 do 29. 5. 2018 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnoval Tokhi.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 23. 5. 2018

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací