Podmořská soutěž o tři dětské knihy Gerda: Příběh moře a odvahy

souteze_cerveny_koberec_bannerPozor, vyplouváme!

 

Velryba Gerda je zpět a s ní na kluky a holky čeká nová fantastická výprava. Tentokrát budeme hledat chybějící sloky písničky, kterou zpívala Gerdina maminka. Kniha Gerda: Příběh moře a odvahy přináší malým čtenářům nejen poutavý text, ale i nádherné ilustrace. Pokud se chcete vydat na podmořské dobrodružství, zapojte se s námi do soutěže o tři výtisky knihy Gerda: Příběh moře a odvahy, které do hry věnovala společnost Albatros Media a.s..

Každý ze tří výherců získá knihu Gerda: Příběh moře a odvahy:

  • Název: Gerda: Příběh moře a odvahy
  • Autor: Adrián Macho
  • Žánr: dobrodružství pro děti, obrázková kniha, pohádka, příběhy o zvířatech, další dětské knihy
  • Jazyk: český jazyk

Soutěžní otázka zní:

„Jak se jmenuje bratr velryby Gerdy?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 12. 1 2020 do 18. 1. 2020.

Anotace knihy Gerda: Příběh moře a odvahy:

„Oblíbená velryba Gerda se vydává na další podmořské dobrodružství“

Od doby, co se Gerda znovu shledala se svým ztraceným bratrem Larsem, zpívají si společně uspávanku, kterou je jako malá velrybátka naučila maminka. Jednoho dne se však sourozenci dozvědí, že píseň má i pokračování, a navzdory strachu z neznáma se ho vydají hledat. Cestou zažijí nečekaná dobrodružství a seznámí se s mnoha obyvateli podmořského světa. Podaří se jim ale najít chybějící sloky maminčiny písničky?

Autor: Adrián Macho

Žánr: dobrodružství pro děti, obrázková kniha, pohádka, příběhy o zvířatech, další dětské knihy

Nakladatelství: CPRESS

Počet stran: 32 stran

Datum vydání: 18.11.2019

 

Soutěžní formulář:

Pravidla soutěže o knihy Gerda: Příběh moře a odvahy:

1. Soutěž probíhá v období od 12. 1 2020 do 18. 1. 2020 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnovala společnost Albatros Media a.s.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 12. 1. 2020

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací