Soutěž s festivalem Kino Brasil o vstupenky do kina i na koncert

Získejte kulturní zážitek.

Pražský festival brazilského filmu Kino Brasil slaví deset let. Uplynulých devět ročníků představilo divákům 58 celovečerních a 8 krátkometrážních filmů. Ani letos pořadatelé nelení a přináší zajímavé tituly, žhavé novinky a bohatý doprovodný program. Od 1. do 5. listopadu 2023 v rámci jubilejního 10. ročníku Kino Brasil slibuje poctivou dávku brazilského temperamentu, svěžesti a energie v kině Bio Oko.

Při této příležitosti vám ve spolupráci s festivalem Kino Brasil přinášíme lákavou soutěž. Dva z vás se mohou těšit na dvě vstupenky na vybraný film a jeden výherce získá vstup pro dvě osoby na koncert Brazilian Groove Night: Adriano Trindade Live on Stage v Reduta Jazz Clubu.

Tři výherci získají vždy jednu z následujících možných výher:

  • dvě vstupenky na vybraný film 10. ročníku festivalu Kino Brasil od 1. do 5. 11. 2023 v kině Bio Oko
  • dvě vstupenky na vybraný film 10. ročníku festivalu Kino Brasil od 1. do 5. 11. 2023 v kině Bio Oko
  • vstup pro dvě osoby na koncert Brazilian Groove Night: Adriano Trindade Live on Stage v Reduta Jazz Clubu 2. 11. od 19:00

„Kolikátý ročník festivalu Kino Brasil nás od 1. do 5. listopadu 2023 čeká?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 25. 10. 2023 do 29. 10. 2023. Kdybyste si nevěděli rady, podívejte se na web Kina Brasil.

Soutěžní formulář: [soutěž ukončena]

Pravidla soutěže s festivalem Kino Brasil:

1. Soutěž probíhá v období od 25. 10. 2023 do 29. 10. 2023 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnovalo Kino Brasil.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději 30. října 2023. Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 31. října 2023, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím e-mailu.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 25. 10. 2023

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací