Soutěž o tři knihy Karla Šípa Karneval paměťových buněk

souteze_cerveny_koberec_bannerVíte, jaké geny zdědil Karel Šíp po svém tatínkovi?
 
 
Oblíbený moderátor talkshow Všechnopárty, bavič, scenárista a autor zhruba pěti set písňových textů Karel Šíp nám přináší knihu plnou vzpomínek a postřehů. Na stránkách publikace Karneval paměťových buněk se dozvíme nejen jakou hodnotu má autogram nebo proč mu řidiči ukazují zdvižený prostředníček, ale budeme si moci prohlédnou i humorné ilustrace výtvarníka Jiřího Slívy a začíst se do několik písňových textů. Při příležitosti vydání knihy Karneval paměťových buněk, jsme pro vás ve spolupráci s Albatros Media a.s. připravili soutěž o tři poutavé publikace.

Každý ze tří výherců získá knihu Karneval paměťových buněk:

  • Název: Karneval paměťových buněk
  • Žánr: osobnosti, česká próza, humor
  • Jazyk: český jazyk

Soutěžní otázka zní:

„Kdo je autorem humorných ilustrací v knize Karneval paměťových buněk Karla Šípa?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 7. 12. 2018 do 13. 12. 2018.

Anotace knihy Karneval paměťových buněk:

Vzpomínky a postřehy moderátora populární talkshow Všechnopárty“

Oblíbený moderátor a bavič Karel Šíp s nadhledem sobě vlastním představuje témata, která ho zajímají, o kterých debatuje se svými televizními hosty nebo jež vyplavila zákoutí jeho paměti. Dočtete se například, jaké geny zdědil po svém tatínkovi, jakou hodnotu má autogram nebo proč mu řidiči ukazují zdvižený prostředníček. Soubor myšlenek doplňuje několik písňových textů a také humorné ilustrace výtvarníka Jiřího Slívy.

Autor: Karel Šíp

Žánr: osobnosti, česká próza, humor

Nakladatelstvi: XYZ

Počet stran: 152 stran

Datum vydání: 22. 11. 2018

 

Soutěžní formulář:

 

 

Pravidla soutěže o knihy Karneval paměťových buněk:

1. Soutěž probíhá v období od 7. 12. 2018 do 13. 12. 2018 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnovala společnost Albatros Media a.s.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 7. 12. 2018

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací