Soutěž s filmem Bod obnovy o tři balíčky filmových cen

Buďte připraveni se zálohovat.

České sci-fi Bod obnovy nás zavede do roku 2041, do doby, kdy máme možnost se zálohovat a nechat se obnovit v případě, že zemřeme nepřirozenou smrtí. Základní pravidla ovšem mohou být porušena. A přesně tento případ řeší agentka Em, kterou si zahrála Andrea Mohylová. Dalších rolí se chopili Jan Vlasák, Václav Neužil, Matěj Hádek, Karel Dobrý, Agáta Kryštůfková, Milan Ondrík, Iveta Dušková, Adam Vacula a další. Při příležitosti uvedení sci-fi Bod obnovy do kin vám přinášíme ve spolupráci s distribuční společností Bioscop soutěž o tři balíčky tematických cen.

Každý ze tří výherců získá balíček obsahující:

  • Triko s motivem filmu Bod obnovy
  • Čepici s motivem filmu Bod obnovy
  • Popsocket s motivem filmu Bod obnovy
  • Power Banka s motivem filmu Bod obnovy
  • Placku s motivem filmu Bod obnovy

„Jak se jmenuje agentka, kterou ve filmu Bod obnovy hraje Andrea Mohylová?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 19. 9. 2023 do 25. 9. 2023. Kdybyste si nevěděli rady, podívejte se na stránku s filmem Bod obnovy.

Soutěžní formulář: [soutěž ukončena]

Synopse filmu Bod obnovy:

Představte si, že žijete v roce 2041, kdy máte právo být oživeni, když se vám stane nehoda či zemřete nepřirozenou smrtí. Stačí si jen pravidelně vytvářet digitální zálohu své osobnosti – BOD OBNOVY. Agentka Em právě dostává do rukou případ, kdy byla základní pravidla obnovy porušena. Bod obnovy oběti byl smazán a Em tak má před sebou výjimečný zločin. Strhující příběh zasazený do blízké budoucnosti, kdy technologie budou zaručovat lepší život a lidé si budou moci zaplatit jeho prodloužení. Nebo ne?

V hlavní roli agentky Em Trochinowské se představí herečka Andrea Mohylová, jejího nadřízeného ztvárnil Jan Vlasák, profesionála z jiné bezpečnostní složky agenta Mansfelda Václav Neužil. Vedoucího výzkumu Institutu obnovy doktora Kurlstata hraje Matěj Hádek, ředitele Institutu Rohana Karel Dobrý, jeho podřízenou Dr. Legerovou Agáta Kryštůfková. Postavy vzbouřenců proti normám představují například Milan Ondrík nebo Iveta Dušková.

Pravidla soutěže s filmem Bod obnovy

1. Soutěž probíhá v období od 19. 9. 2023 do 25. 9. 2023 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí budou po ukončení soutěže vylosováni 3 výherci. Výhry do soutěže věnovala distribuční společnost Bioscop.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 19. 9. 2023

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací