Soutěž o vstupenky na Severský filmový podzim 2018 v Praze

souteze_cerveny_koberec_banner Kdo se vydá na film v rámci festivalu Severský filmový podzim?

 
 Letošní podzim bude pořádná dřina. Filmová přehlídka Severský filmový podzim nám totiž nadělí snímky se sportovní tématikou. Celkově se můžeme těšit na 28 snímků z Norska, Švédska, Finska, Dánska, Estonska a Litvy, z toho 13 bude uvedeno v české premiéře. Severský filmový podzim, který pořádá Severský filmový klub, probíhá od 15. listopadu do 9. prosince 2018. Pokud chcete i vy vidět některý z jedinečných filmových titulů, zapojte se s námi do soutěže, kterou jsme pro vás připravili ve spolupráci se Severským filmovým klubem. Šťastný výherce se bude radovat ze dvou vstupenek na film dle vlastního výběru v rámci festivalu Severský filmový podzim 2018 v Praze.

Výherce získá:

– dvě vstupenky na film dle vlastního výběru v rámci festivalu Severský filmový podzim 2018 v Praze v kině Lucerna ve velkém sále

Soutěžní otázka zní:

„Jak se jmenuje film, který slavnostně zahájí 9. Severský filmový podzim v kině Lucerna 15. listopadu 2018?“

Svoje odpovědi zasílejte prostřednictvím soutěžního formuláře od 12. 11. 2018 do 14. 11. 2018 do 20:00. Pokud si nevíte rady, prozkoumejte článek věnovaný Severskému filmovému podzimu 2018.

Soutěžní formulář:

Pravidla soutěže o ceny s festivalem Severský filmový podzim:

1. Soutěž probíhá v období od 12. 11. 2018 do 14. 11. 2018 do 20:00 na internetových stránkách www.cervenykoberec.cz.

2. Účast v soutěži o hodnotnou cenu je podmíněná zasláním odpovědí na položené otázky prostřednictvím soutěžního formuláře.

3. Každý uživatel se může zúčastnit soutěže pouze jednou. Jako platná bude počítána vždy první příchozí odpověď z každé e-mailové adresy. Každá další odpověď z téže adresy nebo od stejného soutěžícího nebude do losování zahrnuta. Pokud soutěžící nebude splňovat podmínky pro výhru, bude výhra postoupena dalšímu soutěžícímu. Z účasti je vyloučen Provozovatel a osoby Provozovatele blízké.

4. Ze všech správných odpovědí bude po ukončení soutěže vylosován 1 výherce. Výhry do soutěže věnoval Severský filmový klub.

5. Provozovatel si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla, případně nahradit výhru jinou výhrou ve stejné nebo podobné finanční hodnotě. Vymáhání účasti v soutěži či soutěžních výher soudní cestou je vyloučeno. Účastník se soutěže účastní s vědomím, že nemůže požadovat peněžité plnění výměnou za výhry v soutěži. Vstupem do soutěže se všichni Účastníci i Provozovatel zavazují dodržovat její pravidla.

6. Výherce bude Provozovatelem kontaktován prostřednictvím e-mailu, ze kterého odpověď přišla. Ke kontaktu dojde nejpozději do 30 dnů od zjištění výherce (zveřejnění na stránkách). Pokud se Provozovateli nepodaří spojit se s výhercem do 14 dní, od zjištění výherce, ztrácí účastník soutěže nárok na výhru.

7. Výhra bude předána prostřednictvím přepravní služby, popřípadě osobně po předchozí dohodě. Ceny budou výherci zaslány nejpozději do 30-ti dnů od zjištění výherce. Adresa, na kterou bude výhra zaslána, se musí nacházet na území ČR.

8. Provozovatel není odpovědný za funkčnost poštovních služeb ani jiných osob a neručí za ztrátu, poškození nebo nedoručení výher při doručování přepravní službou nebo při osobním převzetí. Provozovatel opětovně neposílá vrácené, nevyzvednuté výhry. Výherce může své příp. nároky z odpovědnosti za vady cen uplatňovat pouze a přímo u osob uvedených v záručních podmínkách. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za vady výher.

9. Provozovatel soutěže vyžaduje po účastnicích soutěže osobní údaje pro následnou komunikaci a zajištění úspěšného předání výhry. Požadovaná data zahrnují jméno, příjmení, e-mailovou a poštovní adresu. Tato data používáme ke vyhodnocení výherce soutěže a následné komunikaci a předání ceny. V našich zásadách ochrany osobních údajů vysvětlujeme, jaká data shromažďujeme, proč je shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. Vaše data nikdy neprodáváme. Všechny osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu. Každý účastník soutěže má právo zažádat o informace o tom jak zpracováváme jeho osobní údaje a má právo odvolat svůj souhlas se zpracováním.

10. Zasláním odpovědi souhlasíte s využitím Vašich osobních údajů pro účely soutěže.

11. Odesláním odpovědi Účastník potvrzuje, že si tyto Pravidla přečetl, porozuměl jim a tyto podmínky akceptoval. Na tuto skutečnost nemá vliv, zda je zaslaná odpověď ve správném tvaru či nikoliv.

12. Tyto podmínky nabývají platnosti dne 12. 11. 2018

 

Tyto stránky využivají cookies, aby mohly nabídnout relevantní informace pro vás. Dalším setrváním s tímto souhlasíte, máte však možnost cookies zakázat. Přijmout Více informací